Hello - English Private Lessons
Hello - English Private Lessons
Nauka języka angielskiego

Krasińskiego 2A, Tczew
Telefon: +48 501 196 784
Email: hello@teacher.pl (preferowany)

Metody

  • METODYKA nauczania oparta jest o wiedzę zdobytą w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych, collegu, na uniwersytecie i nieustannie pogłębianą na różnego rodzaju warsztatach i konferencjach metodycznych, wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na wszystkich poziomach zaawansowania oraz wyjazdy do Anglii.
  • Nie używamy jednej metody wierząc, iż-jako, iż każdy uczeń jest inny-najlepszym pomysłem jest ich kombinacja, w skład której wchodzą elementy metody komunikatywnej, audiowizualnej, kognitywnej i Total Physical Response, Total Immersion.
  • Językiem obecnym na lekcji jest Target Language – język docelowy, gdyż uważamy, iż tylko mówiąc po angielsku uczeń ma szansę na jego przyswojenie. (j.polskiego używamy wyłącznie, gdy jest absolutnie konieczne, np. podczas wyjaśniania struktur gramatycznych)
  • PROGRAM NAUCZANIA obejmuje oprócz nauki umiejętności mówienia, słuchania, czytania i pisania oraz systemów: gramatyki i słownictwa, wiele ciekawych zagadnień dotyczących historii, kultury i zwyczajów krajów anglojęzycznych.
  • Program nauczania dostosowany jest do Poziomów Biegłości Językowej przyjętych przez Radę Europy, w związku z czym zarówno podręczniki, jak i testy oraz materiały dodatkowe oparte są na takich samych zadaniach, jak wszystkie egzaminy. Oznacza to, iż uczeń pracujący z zadaniami tego typu od najmłodszych lat nie ma najmniejszego problemu w zdaniu z dobrym wynikiem Egzaminu Gimnazjalnego, Matury czy Egzaminów Uniwersytetu Cambridge.
  • Po kilku latach nauki w HELLO uczniowie klasy IV-V szkoły podstawowej posiadają wiedzę językową umożliwiającą im bez problemu zdanie egzminu gimnazjalnego.
Copyright © Hello - English Private Lessons 2013
Wykonanie strony internetowej: media you need