Hello - English Private Lessons
Hello - English Private Lessons
Nauka języka angielskiego

Krasińskiego 2A, Tczew
Telefon: +48 501 196 784
Email: hello@teacher.pl (preferowany)

Daria

Daria Gromowska

  • Ukończyła studia licencjackie na kierunku Filologia Angielska z Terapią Pedagogiczną w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu
  • Ukończyła studia magisterskie na kierunku Filologia Angielska, specjalność: lingwistyka, na Uniwersytecie Gdańskim
  • W swojej pracy poszukuje metodologii odpowiedniej dla indywidualnego ucznia
  • Świadoma roli lidera w grupie stara się wykorzystać potencjał edukacyjny każdego ucznia
  • Swoją energię I entuzjazm wykorzystała podczas „Euro 2012″ gdzie była ważnym członkiem zespołu wolontariuszy, dzięki którym obcokrajowcy uzyskiwali pomoc tłumacza
  • Szanse do pokazania swojej pasji do przekazywania wartości dzieciom wykorzystała również podczas prowadzenia kursów tanecznych 😉
  • Swoją pasję do muzyki i cieszenia się życiem praktykuje uczestnictwem w jednym z tczewskich chórów
  • Jej liczne podróże do krajów anglojęzycznych nie tylko poszerzają jej horyzonty, ale upewniają w przekonaniu, że globalna wioska to jej dom
  • Międzynarodowa Wymiana Studencka w czeskich Budziejowicach poszerzyła jej wiedzę w dziedzinie literatury Amerykańskiej i Brytyjskiej
Copyright © Hello - English Private Lessons 2013
Wykonanie strony internetowej: media you need